Regulamin Prezenterów1. Wszyscy w Radiu są sobie równi, nie ma, że ktoś jest lepszy bądź gorszy.

2.Każdy Prezenter zobowiązany jest promować Radio w ciekawy i przeróżny sposób.

3.Prezenter musi podporządkować się zaleceniom zarządcy.

4.Słuchacz musi wiedzieć, jakiej audycji słucha i kto prowadzi audycję.

5.Prezenter zobowiązany jest prowadzić oryginalne i nie monotonne audycje i mieć ciągle nowe pomysły.

6.Każdy Prezenter może grać tylko w jednym radiu i nie ma prawa reklamować innych stacji radiowych czy też stron, wyjątek- współprace z innymi Radiami lub stronami.

7.Na antenie nie czytamy pozdrowień powtarzających się (tylko wyjątkowe sytuacje), jak i wulgaryzmów o charakterze obraźliwym.

8.Prezenter podczas audycji musi mieć włączony swój komunikator (najlepiej gadu-gadu) lub być na chat radiowym, aby mieć kontakt z innym Prezenterem wchodzącym po nim na antenę.

9.Każdy Prezenter powinien zapowiadać Prezentera wchodzącego po nim na antenę.

10.Każdy Prezenter musi zagrać przynajmniej raz w tygodniu (min 2 godziny).

11.W przypadku tzw audycji „stałych” prosimy by w miarę możliwości były one elastyczne godzinowo (dzięki czemu unikniemy przewidywalności w ramówce).

12.Pod żadnym pozorem Prezenter nie może udostępniać haseł do serwera osobom nieupoważnionym.

13.Każdy Prezenter ma prawo do urlopu, ale musi o tym uprzedzić kogoś z zarządu.

14.Łamiąc któryś z punktów zawartych w regulaminie Prezenter może zostać karnie usunięty z Radia.

15.Niektóre wybrane losowo audycje są nagrywane do celów promocyjnych.